"Nybyggt, ombyggt, tillbyggt, välbyggt"
Bygg och renovering i Göteborg med omnejd

Linnéstadens Bygg & Service

Linnéstadens Bygg ABMiljöpolicy

Vårt företag vill verka för att utföra våra uppdrag på ett sådant sätt att vår miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Vi ska ha ett aktivt miljötänkande och miljöarbete. Detta ska vi uppnå genom utbildning och samtal med vår personal och våra kunder.

Vi skall:

  • Följa lagar och förordningar gällande vår verksamhet.
  • Föra dialog med kunder och leverantörer om miljövänliga val och arbetssätt.
  • Verka för att minimera vårt avfall samt i möjligaste mån källsortera och återvinna detta, både på arbetsplatser och kontor. Vi skall också verka förebyggande mot föroreningar.
  • Arbeta för att minska och effektivisera våra resor och transporter samt på sikt försöka byta till miljövänligare transportmedel.
  • Jobba för en ständig förbättring av vår verksamhet och att försöka hitta nya arbetssätt där miljötänkandet alltid är närvarande. På detta sätt hoppas vi kunna bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle.

 

Linnéstadens Bygg & Service AB
20120131
Mikael Johnsson